Feeds:
Wpisy
Komentarze

Cytat na dziś

Rodzice Matthew - Judy i Dennis Shepard

Rodzice Matthew - Judy i Dennis Shepard

A person as caring and loving as our son Matt would be overwhelmed by what this incident has done to the hearts and souls of people around the world. Matthew was the type of person that, if this had happened to another person, would have been the first on the scene to offer his help, his hope, and his heart to the family.

– Dennis Shepard

Tłumaczenie

Osoba o podobnej jak nasz syn Matt wrazliwosci i delikatnosci bylaby
przytloczona efektem jaki ten incydent wywolal w swiecie. Matthew
byl juz takim czlowiekiem, ze gdyby to samo przydarzylo sie komus
innemu, on pierwszy zaoferowalby tej rodzinie swa pomoc, uczucie i
wsparcie psychiczne.

– Dennis Shepard

Cytat pochodzi z http://www.tchastings.com/matt_memorial.html

A person as caring and loving as our son Matt would be overwhelmed by what this incident has done to the hearts and souls of people around the world. Matthew was the type of person that, if this had happened to another person, would have been the first on the scene to offer his help, his hope, and his heart to the family.

— Dennis Shepard

Wiele wskazuje na to, że pierwszym oskarżeniem pod jurysdykcją ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, będzie sprawa morderstwa 19-letniego  Jorge’a Steven’a Lopez’a Mercado z Portoryko.

Jorge Steven Lopez Mercado

Jorge Steven Lopez Mercado

Choć Portoryko jest oddzielnym państwem, to stowarzyszonym ze Stanami Zjednoczonymi. Oto co na ten temat jest napisane w polskiej Wikipedii (26 grudnia 2009):

Portoryko pozostaje pod zwierzchnictwem USA, ale ma duży zakres autonomii. Mieszkańcy Portoryko, pomimo że są obywatelami USA, nie głosują w wyborach do Kongresu i w wyborach prezydenckich, chociaż biorą udział w prawyborach prezydenckich. Nie płacą też federalnych podatków od dochodów wytworzonych na wyspie. Posiadają paszport USA jak i prawo do swobodnego osiedlania się na terytorium Stanów, a ci którzy z tego prawa skorzystają automatycznie nabierają prawa do głosowania w wyborach prezydenckich, stanowych i lokalnych.

Przyszłość polityczna wyspy jest jeszcze otwarta, gdyż obecna sytuacja jest dalej do pewnego stopnia prowizoryczna. Niektórzy mieszkańcy wyspy domagają się pełnej niepodległości, inni z kolei chcą pełnej integracji ze Stanami Zjednoczonymi i przekształcenia wyspy w kolejny amerykański stan.

Pierwszym oskarżonym na podstawie ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, jest Juan Antonio Martínez Matos. Ten 26-letni mężczyzna jest domniemanym zabójcą 19-nastolatka. Do zabójstwa doszło 14 listopada 2009 roku, a więc 17 dni po podpisaniu przez prezydenta USA wspomnianej ustawy.

Juan Antonio Martínez Matos poznał przebranego za kobietę Jorge Steven Lopez Mercado i zaprosił go do swojego domu. Kiedy tam okazało się, że Jorge Steven Lopez Mercado nie jest kobietą, Matos wpadł w szał i zamordował nastolatka. Jego poćwiartowane i podpalone zwłoki porzucił na wiejskiej drodze.

Jak dotąd nie jest pewne czy Matos będzie oskarżony o dokonanie zbrodni nienawiści na podstawie październikowej ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, chociaż jest to prawdopodobne, gdyż nad tą sprawą pracują funkcjonariusze FBI.

Juan Antonio Martínez Matos

Juan Antonio Martínez Matos

Może to oznaczać pierwsze zastosowanie w praktyce ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, która dodała orientację seksualną, oraz tożsamość płciową do listy chronionych klas (z ang. classes) ustawy z 1969 roku Hate Crimes Law (prawa penalizującego nienawiść).

Komentarz:

Jeżeli Juan Antonio Martínez Matos zostanie oskarżony o morderstwo na podstawie przepisów amerykańskiej ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, to będzie to dowód jak bardzo tego typu ustawa była od dawna potrzebna w prawie federalnym USA. Jest to też dowód jak istotnym problemem w Stanach Zjednoczonych jest przemoc wobec homoseksualistów oraz osób transgenicznych. Pamiętajmy przy tym, że problem przemocy wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej dotyczy całego świata, w tym także państw należących do tzw. cywilizacji zachodniej, gdzie kontakty seksualne wobec osobami tej samej płci są legalne. Uchwalenie przez Kongres, a następnie podpisanie przez prezydenta USA ustawy Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, jest krokiem milowym w kierunku ochrony przed przejawami nienawiści wobec osób LGBT.

Istotnym jest również fakt, że dzięki tej ustawie oraz jej nazwie każdy obywatel USA pozna nazwisko oraz historię Matthew Shepard’a. Być może historia Matthew na nowo zacznie być głoszona także poza granicami USA. Być może nazwisko Matthew Shepard będzie znane oraz rozpoznawane na całym świecie i tym samym wpłynie na kształtowanie prawa w innych państwach w taki sposób, że przemoc wobec osób LGBT będzie traktowana jako zbrodnia. Czas pokaże jak będzie naprawdę, choć mam przeczucie, że choć będzie to długotrwały i żmudny proces, to jednak nieodwracalny.

Informacja na podstawie:
http://www.queerty.com/will-the-matthew-shepard-act-play-a-part-in-jorge-mercados-murder-20091118/

Jutro wigilia Bożego Narodzenia. Dzień przebaczenia i o przebaczeniu będzie ten wpis. Przebaczeniu, którego „cicho” udzielił mordercom swojego syna, ojciec Matthew – Pan Dennis Shepard. Choć w mowie sądowej Pan Dennis Shepard wyraźnie powiedział, że nigdy nie wybaczy mordercom swojego syna, to faktycznie darując życie jednemu z nich, któremu groziła kara śmierci dokonał aktu przebaczenia. Pan Dennis Shepard pięknie mówił przy tym o potrzebie rozpoczęcia procesu gojenia ran.

Poniżej publikuję fragment wspomnianej mowy sądowej wygłoszonego przed sądem na procesie morderców Matthew przez Pana Dennisa Shepard’a. Jest to moje, nieudolne tłumaczenie, dlatego umieszczam również wersję oryginalną. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podesłał prawidłowe tłumaczenie poniższego tekstu.

Tłumaczenie:

Panie McKinnley, jeden ostatni komentarz zanim usiądę, a to dlatego, że stoję teraz przed wami. W żadnym momencie odkąd Matt zawisł na płocie a nastepnie został przewieziony do szpitala, Judy i ja przeanalizowaliśmy swoje wypowiedzi na temat naszych przekonań dotyczących kary śmierci.  Sądzimy, że byłby to bezprawny nacisk na ławę przysięgłych.  Judy była naciskana przez niektóre środowiska prawicowe jako przeciwne karze śmierci.  Stwierdzenie, że Matt również był przeciwny karze śmierci. Oba te stwierdzenia są nieprawdziwe.  Matt uważał, że nie istnieją incydenty i przestępstwa uzasadniające stosowanie kary śmierci. Na przykład gdy on i ja rozmawialiśmy na temat okropnej śmierci Jamesa Byrda, Jr z miasta Jasper w stanie Texas. Według jego opinii kara śmierci powinna mieć miejsce i nie należy szczędzić wydatków w celu  doprowadzenia sprawców  tego zabójstwa przed wymiar sprawiedliwości. Nie wiedzieliśmy, że będziemy musieli udzielić takiej samej odpowiedzi w przypadku Matt’a. Ja tez wierzę w karę śmierci. Nie pragnąłbym niczego innego niż zobaczyć twoją śmierć Panie McKinnley. Jednak czas rozpocząć proces gojenia. O łaskę dla kogoś, kto nie chciał żadnego miłosierdzia. Aby wykorzystać to jako pierwszy krok w moim zakończeniu rozpoczy po utracie Matt’a. Panie McKinnley, nie robie tego ze względu na swoją rodzinę. Na pewno nie robie tego ze względu na rażącą i niepotrzebną presję prowadzone przez wspólnotę religijną (mowa o odbywających się w tym czasie przed sądem protestach przedstawicieli ultrakonserwatywnej grupy religijnej Westboro Baptist Church pod przywództwem kontrowersyjnego pastora Fred’a  Phelps’a – przyp.). Jeśli już, to twardo rozwiązać widząc ciebie martwego. Jestem gotowy dać Panu życie tak trudne jest to dla mnie zrobić dla Matthew. Za każdym razem, kiedy będziesz świętować Boże Narodzenie, urodziny lub czwartego lipca, pamiętaj, że Matt ich nie będzie obchodził. Za każdym razem, kiedy obudzisz się w celi, pamiętaj,  ze miałeś możliwość przerwania swojego działania tej nocy. Za każdym razem, kiedy zobaczysz swojego towarzysza w celi, pamiętaj, że miałeś wybór, a teraz żyj z tym wyborem.  Ukradłeś mi cos bardzo cennego i nigdy nie wybaczę  ci tego. Panie McKinnley, daję ci życie ku pamięci tego, który już nie żyje. Możesz żyć długo i możesz za nie codziennie dziękować Matthew.

Tekst oryginalny:

Mr. McKinney, one final comment before I sit, and this is the reason that I stand before you now. At no time since Matt was found at the fence and taken to the hospital have Judy and I made any statements about our beliefs concerning the death penalty. We felt that that would be an undue influence on any prospective juror. Judy has been quoted by some right-wing groups as being against the death penalty. It has been stated that Matt was against the death penalty. Both of these statements are wrong. We have held family discussions and talked about the death penalty. Matt believed that there were incidents and crimes that justified the death penalty. For example, he and I discussed the horrible death of James Byrd, Jr. in Jasper, Texas. It was his
opinion that the death penalty should be sought and that no expense should be spared to bring those responsible for this murder to justice. Little did we know that the same response would come about involving Matt. I, too, believe in the death penalty. I would like nothing better than to see you die, Mr. McKinney. However, this is the time to begin the healing process. To show mercy to someone who refused to show any mercy. To use this as the first step in my own closure about losing Matt. Mr. McKinney, I am not doing this because of your family. I am definitely not doing this because of the crass and unwarranted pressures put on by the religious community. If anything, that hardens my resolve to see you die. Mr. McKinney, I’m going to grant you life, as hard as that is for me to do, because of Matthew. Every time you celebrate Christmas, a birthday, or the Fourth of July, remember that Matt isn’t. Every time that you wake up in that prison cell, remember that you had the opportunity and the ability to stop your actions that night. Every time that you see your cell mate, remember that you had a choice, and now you are living that choice. You robbed me of something very precious, and I will never forgive you for that. Mr. McKinney, I give you life in the memory of one who no longer lives. May you have a long life, and may you thank Matthew every day for it.
Your honor, members of the jury, Mr. Rerucha, thank you.

Źródło: http://www.flameout.org/flameout/matthew/closingspeech.html

Poniżej znajduje się tłumaczenie FAQ’s about MATTHEW SHEPARD z witryny jego przyjaciółki Romaine Patterson. Oto adres oryginału: http://www.eatromaine.com/1/laramie-faqs.html

Należy się kilka słów wyjaśnienia do poniższego tłumaczenia. Jeżeli chodzi o język angielski to jestem samoukiem. Uczyłem się go samodzielnie przez okres dwóch lat… 15 lat temu. Języka angielskiego używam zazwyczaj raz w roku przez okres dwóch tygodni, kiedy spotykam się ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec na początku sierpnia. Dzięki temu mój szczątkowy angielski nie poszedł w zapomnienie. Dzięki temu mogłem się podjąć tłumaczenia części tekstów z witryny Romaine Patterson, jednak zdając sobie sprawę z ewentualnych błędów. Byłbym wdzięczny gdyby znalazł się ktoś kto mógłby sprawdzic i poprawić niniejsze tłumaczenie.

Zapraszam do lektury!

Pytanie: Jaki Matthew był w życiu realnym?

Odpowiedź: Każdy chce wiedzieć jaki Matthew był w życiu realnym, jak i… oczywiście nie powinno, gdyż Matt był niesamowity. Wybór jednej lub dwóch cech, było by trudne. Był on najbardziej różnorodnym i kochającym ludzi człowiekiem, jakiegokolwiek w życiu spotkałam. Uśmiechał się cały czas i mówił każdemu cześć. Palił papierosy jak inni i śmiał się często. Miał ciemną stronę, która pasowała do jego światła. On cierpiał na problem depresji. Kiedy miał doła, był w takim stanie, że nie można sobie tego wyobrazić. Znał dobrze i zawsze w życiu na swoich dokonaniach.  Matt miał najpiękniejszy uśmiech na świecie. Matt był jednym z najbardziej interesujących znajomych jakich kiedykolwiek miałam. Nie dlatego, że nigdy nie nosił dżinsów czy tenisówek, lub dlatego, że tylko oglądał nowości w swoim TV, ale ze względu na to w jaki sposób nauczył mnie przygotowywać kawę.
(Tu zadanie, którego nie umiem przetłumaczyć: I would make his skim latte which he would “sip” on until it was cold).
W tym momencie poprosił mnie o podgrzanie na parze, ponieważ tak wykonana smakuje lepiej. Miał zabawne cechy. Matt lubił sztukę i malował wiele słynne obrazy na ścianach swojego mieszkania. Ale najfajniejszą rzeczą u Matta było to, że zbierał te małe butelki szklane. Miał na ich punkcie obsesję. Miał ich wiele w róznych odcieniach, wielkościach i kształtach. (Tu zdanie którego nie umiem przetłumaczyć: Damn he was cute at times 🙂 ) Czerpał wiele radości z prostych rzeczy w zyciu,

Pytanie: Gdzie poznałaś Matthew?

Odpowiedź: Poznaliśmy się, gdy uczęszczaliśmy do jednej szkoły w Casper w stanie Wyoming. Otrzymałam informację od jednej z instruktorki na uczelni, która powiedziała, że  wie o młodym człowieku, który chciał poznać innych gejów w wieku uczelnianym. I w ten sposób stał się on liderem paczki ładnych i fajnych gejów.Matt zadzwonił do mnie kilka dni później i zaprosił mnie do grupy przyjaciół. Szybko stał się jednym z najaktywniejszych w grupie!

Pod koniec pierwszego semestru przeniosłam się do Denver w stanie Colorado i Matthew zrobił to samo. Mieszkaliśmy tylko kilka przecznic dalej przez następny rok. Matt opuścił Denver, aby powrócić do szkoły w Laramie.

Pytanie: Jacy są rodzice Matthew?

Odpowiedź: Judy i Dennis są najcudowniejszymi ludźmi na świecie. Nigdy nie myślałam, że wstawią się za Mattem w taki sposób. Judy jest raczej nieśmiała, choć zawsze można z nią pogadać, Dennis jest tylko trochę mniej uroczy. Judy mieszka w Casper, gdzie jest dyrektorem wykonawczym Fundacji im. Matthew Shepard’a. Dennis jest nadal w Arabii Saudyjskiej, gdzie pracuje jako inspektor na platformie wiertniczej. Judy nadal nadal codziennie się dokształca. Czasami zastanawiam się jak ona to robi, ale chyba wiem. Matthew ma jednego brata, ale wiele osób nie wie, że jest on młodszy… i rodzina trzyma go z dala od mediów, aby go chronić. Judy i Dennis są wspaniałym przykładem rodziców, który mają homoseksualne dziecko. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję spotkac Judy, to się przekonasz. Ona jest niesamowita!

Pytanie: Gdzie wtedy byłaś gdy dowiedziałaś się o ataku na Matthew?

Odpowiedź: Pracowałam i mieszkała w Denver w stanie Colorado. O ataku na Matthew dowiedziałam się od jednego ze stałych klientów kawiarni, w której pracowałam. Wróciłam do domu i zadzwoniłam do mojej siostry w Laramie, która poiwiedziała mi o szczegółach ataku. Następnie wraz resztą narodu oglądałam wiadomości w TV.

Pytanie: Jaką muzykę lubił Matthew?

Odpowiedź: Matt lubił każdy rodzaj muzyki. W szczególności był fanem muzyki ludowej. Miał przynajmniej jednego ulubionego wykonawcę jeśli chodzi o muzykę. Lubił takich ludzi jak John Denver (Tego nie umiem przetłumaczyć: and shit like that…). Myślę, że był jak 70-letni człowiek uwięziony w ciele 22-latka. Lubił także oglądać próby tańca „It’s Raining Men” Matt nie umiał tańczyć aby pokazać swoją duszę. Ale piosenką, która najbardziej zapisała się w moim umyśle jest piosenka pt. „Bitch” Merideth Brooks. Mieliśmy własne słowa do tej piosenki: Jestem suką, jestem kurwą, jestem boginią na parkiecie.

Pytanie: Byłem niedawno na produkcji filmu The Laramie Project w Guelph w Ontario (Jon Peacock and Andy Paris). Jedną z rzeczy, która mnie zastanowiła w stej sztuce był status Matta do HIV. Reggie Fluty mówił o leczeniu w celu uniknięcia zakażenia, miała ona nacięcia na rękach oraz brzydkie, gumowe rękawice. Czy Matt rzeczywiście był nosicielem wirusa HIV czy tylko była to nadmierna reakcja oparta na założeniach, że problem AIDS dotyczy wszystkich gejów?

Odpowiedź: Matthew faktycznie był zakazony wirusem HIV. Pierwszy raz ta informacja została ujawniona w artykule gazety Vanity Fair. Rodzina Matthew oraz większość jego znajomych nie wiedziała, ze był on nosicielem wirusa HIV. Dowidzieli się oni o tym dopiero po ataku na niego. Nieznane jest miejsce gdzie nabawił się HIV, ale zakładam, że podczas pobytu w Denver, jak lekarze powiedzieli nam, że zakażenie jest prawdopodobne.

Pytanie: Jestem również ciekaw parady Homecoming, gdzie został namalowany w takim świetle w tej wspaniałej sztuce, ale pomyślałem tez kilka niewłaściwych rzeczy, które miały miejsce ze strony chłopaków z (nieznane słowo – frat).

Odpowiedź: Były dwie różne parady Homecoming. Pierwsza w Laramie (Uniwersytet Wyoming), która mówi, że gra miała faktycznie tak jak zostało to opisane. Druga parada Homecoming odbyła się w Fort Collins na Uniwerytecie Stanowym w Kolorado. To właśnie podczas tej parady pojawił się straszak ze słowem „Gay” napisanym na twarzy. Wszyscy studenci biorący udział zostali odpowiednio ukarani.

Pytanie: Jak zmieniło się Twoje życie?

Odpowiedź: Moje Zycie zmieniło się na lepsze… pytanie brzmi: jak moje życie się zmieniło? Do 21 roku życia moje życie było jak najbardziej zwyczajne. Nawet nie jestem pewna czy dobrze rozumiałam życie. Moje Zycie wywróciło się do góry nogami, na boki i dookoła, ale w końcu myślę, że rzeczy, które wychodzą są piękne i cudowne (nie wiem jak przetłumaczyć zdanie: My life was turned upside down, sideways, and round about, but in the end I think things have come out pretty damn wonderful). Największym darem jaki kiedykolwiek otrzymałam, był dar przyjaźni od Matthew. Moje życie byłoby bardzo różne gdybym nigdy go nie spotkała.

Amerykański Trójkąt

Morderstwo Matthew wstrząsnęło całym światem anglosaskim. Różni artyści – każdy na swój sposób, upamiętnili Matt’a. Do grona najznakomitszych z nich należy Elton John, który napisał piosenkę pt. American Triangle – tłum. Amerykański Trójkąt opowiadającą o wydarzeniach w Laramie w październiku 1998 roku. Sir Elton John wykonując ją na koncertach w kilku zdaniach mówi, o kim jest ta piosenka i o jakich wydarzeniach ona opowiada. Oto przykład nagrania z konceru Amneville we Francji, który odbył się 26 września 2009 roku:

Piosenkę w oryginale można posłuchać w materiałach filmowych.

Oto tekst piosenki:

Seen him playing in his backyard
Young boy just starting out
So much history in this landscape
So much confusion, so much doubt

Been there drinking on that front porch
Angry kids, mean and dumb
Looks like a painting, that blue skyline
God hates fags where we come from

‚Western skies’ don’t make it right
‚Home of the brave’ don’t make no sense
I’ve seen a scarecrow wrapped in wire
Left to die on a high ridge fence
It’s a cold, cold wind
It’s a cold, cold wind
It’s a cold wind blowing, Wyoming

See two coyotes run down a deer
Hate what we don’t understand
You pioneers give us your children
But it’s your blood that stains their hands

Somewhere that road forks up ahead
To ignorance and innocence
Three lives drift on different winds
Two lives ruined, one life spent

Moje tłumaczenie:

Widziałem go jak grał na swoim podwórku
Chłopca, który dopiero zaczynał
Tyle historii w tym krajobrazie
Tyle zamieszania, tyle wątpliwości

Pił na ganku
Złe dzieci , to znaczy głupie
Wygląda to na obraz błękitnego nieba
Bóg nienawidzi pedałów skąd jesteśmy

Refren

„Zachodnie niebo” nie ma prawa
„Dom odwagi” nie bez sensu
Widziałem stracha na wróble owiniętego drutem
Któremu pozostało umrzeć na wysokim płocie
Jest zimno, zimny wiatr
Jest zimno, zimny wiatr
To zimny wiatr wieje, Wyoming

Widzę dwa kojoty niszczące jelenia
Nienawiść, której nie rozumiemy
Dałeś nam swoje dzieci
Lecz twoja krew jest na ich rękach

Gdzieś drogi wiodły do przodu
Do niewiedzy i niewinności
Trzy życia przeniesione przez różne wiatry
Dwa życia zniszczone, jedno życie stracone

Nie jestem anglistą, więc moje tłumaczenie piosenki dalekie jest od ideału, gdyz sam utwór napisany jest językiem literackim. Choć zrozumiałym, to jednocześnie dość trudnym do przełożenia na język polski. Tłumaczenie tego typu utworów w taki sposób aby odzwierciedlały one rzeczywiste intencje autora wymaga przynajmniej studiów anglistycznych, a ja anglistą niestety nie jestem. Jednak jestem pewien, że pomimo niedoskonałości tłumaczenia warto było je opublikować. Pozwoli ono zrozumieć przesłanie jakie chciał w tej piosence zawrzeć Elton John.

Jeżeli ktoś posiada jakieś dobre tłumaczenie tekstu piosenki American Triangle na język polski to bardzo proszę o jego podesłanie. Chciałbym go umieścić w tym miejscu. Album na którym znajduje się piosenka nosi tytuł Songs from the West Coast – i został on zadedykowany m.in. Matthew Shepardowi.

Oto co na ten temat znajdziemy w polskiej Wikipedii (dn. 18.12.2009 r.):

Jest to dwudziesty siódmy studyjny album brytyjskiego piosenkarza Eltona Johna. Wydany został 1 października 2001 na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie ukazał się dzień później. Wielu krytyków wyraziło opinię, jakoby tą płytą pianista powrócił do swej dawnej bazy muzycznej opartej przede wszystkim na fortepianie. John także na nowo sformował swój dawny skład (w tym perkusistę Nigela Olssona). Z tego wydawnictwa „I Want Love” wydany na singlu i zarazem nominowany do nagrody Grammy, „Original Sin” oraz „This Train Don’t Stop There Anymore” stały się hitami.

W utworze „American Triangle” na tylnych wokalach występuje Rufus Wainwright. Piosenka opowiada o zamordowanym geju – Matthew Shepardzie, który był znajomym Rufusa.

Restauracja widoczna na okładce albumu to „Rae’s Restaurant”, która często bywa używana jako miejsce kręcenia wielu filmów których akcja dziej się w Los Angeles (Prawdziwy romans z 1993, czy pochodzący z 2005 Królowie Dogtown). Partner życiowy Eltona David Furnish oraz współpracownik muzyka – Bob Halley widoczni są na załączonej do albumu rozkładówki: Furnish jako kowboj przy barze, a Halley jako człowiek, któremu policjanci zakładają kajdanki.

Album jest dedykowany Matthew Shepardowi – brutalnie zamordowanemu gejowi, Oliverowi Johnstone’owi, oraz Daveyowi Johnstone’owi – gitarzyscie współpracującemu z Eltonem.

Spis utworów

 • 1. „The Emperor’s New Clothes” – 4:28
 • 2. „Dark Diamond” – 4:26
 • 3. „Look Ma, No Hands” – 4:22
 • 4. „American Triangle” – 4:49
 • 5. „Original Sin” – 4:49
 • 6. „Birds” – 3:51
 • 7. „I Want Love” – 4:35
 • 8. „The Wasteland” – 4:21
 • 9. „Ballad of the Boy in the Red Shoes” – 4:52
 • 10. „Love Her Like Me” – 3:58
 • 11. „Mansfield” – 4:56
 • 12. „This Train Don’t Stop There Anymore” – 4:39

Widziałem go jak grał na swoim podwórku
Chłopca, który dopiero zaczynał
Tyle historii w tym krajobrazie
Tyle zamieszania, tyle wątpliwości

Pił na ganku
Złe dzieci , to znaczy głupie
Wygląda to na obraz błękitnego nieba
Bóg nienawidzi pedałów skąd jesteśmy

Refren

„Zachodnie niebo” nie ma prawa
„Dom odważny” nie bez sensu
Widziałem stracha na wróble owiniętego drutem
Któremu pozostało umrzeć na wysokim płocie
Jest zimno, zimny wiatr
Jest zimno, zimny wiatr
To zimny wiatr wieje, Wyoming

Widzę dwa kojoty niszczące jelenia
Nienawiść, której nie rozumiemy
Dałeś nam swoje dzieci
Lecz twoja krew jest na ich rękach

Gdzieś drogi wiodły do przodu
Do niewiedzy i niewinności
Trzy życia przeniesione przez różne wiatry
Dwa życia zniszczone, jedno życie stracone

Sentencja na dziś

Na blogu blogerki Pacinki znalazłem przepiekną sentencję. Jest ona odpowiedzią na homofobiczne demonstracje Pastora Freda Phelps’a – o którym pisałem przy okazji wątku na temat otrzymanego maila od Romaine Patterson. Oto ta sentencja:

Jeśli pastor Phelps ma rację i Matthew jest w piekle, to ja wolę iść do piekła i być tam razem z nim, niż do nieba by spędzić całą wieczność z bogiem Phelpsa.


Pozwolę sobie złożyć swój podpis pod sentencją blogerki Pacinki. Piękniej ona tego nie mogła ująć.

Źródło: http://pacinka.xemantic.com/2009/06/byc-czowiekiem-byc-bogiem.html

Matthew Shepard Foundation Fundacja im. Matthew Shepard’a została założona w grudniu 1998 roku przez Dennisa i Judy Shepard’ów w celu upamiętnienia ich 21-letniego syna zamordowanego z pobudek antygejowskich w październiku 1998 roku[1]. Jej terenem działania są USA. Jej celem – oprócz upamiętnienia męczeńskiej śmierci Matthew Sheparda, jest podejmowanie działań na rzecz penalizacji przejawów nienawiści w stosunku do osób homoseksualnych. Fundacja głosi hasło Zmień nienawiść na zrozumienie, współczucie i akceptację. Jest ono realizowane przez edukację i rzecznictwo polegające na głoszeniu historii Matthew Shepard’a[2].

Działania fundacji skupiają się na trzech podstawowych obszarach – walkę z przejawami nienawiści w społeczeństwie (przyświeca temu hasło Erase Hate, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Zlikwiduj nienawiść), pomocy nastoletnim gejom, lesbijkom oraz osobom transgenicznym oraz walka o równość wobec prawa amerykańskiego dla osób LGBT.

Efektem wieloletnich działań fundacji jest m.in. uchwalenie przez Kongres USA w dniu 22 października 2009, a następnie podpisanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę, w dniu 28 października 2009 Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act – ustawy penalizującej przemoc m.in. wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Banner of Matthew Shepard Foundation

Banner Fundacji im. Matthew Shepard'a

Zarząd i siedziba Fundacji im. Matthew Shepard’a

Przewodniczącą i jednocześnie fundatorką Fundacji im. Matthew Sheparda jest jego matka – Judy Shepard. Członkami Rady Honorowej Fundacji im. Matthew Shepard’a są min. piosenkarze Elton John i Cyndi Lauper oraz aktor Chad Allen.

Siedziba fundacji mieści się w rodzinnym mieście Matthew Sheparda w Casper w stanie Wyoming w USA oraz posiada oddział w Denver w stanie Colorado.

Misja, wizja i cele Fundacji

Misja Wspieranie różnych programów kształcenia programów młodzieżowych, aby młodzi ludzie mogli w swoich środowiskach być sobą i czuć się bezpiecznie.

Wizja Edukacja społeczna dotycząca różnorodności, zrozumienia, współczucia, akceptacji i szacunku. Rozwiązywanie problemów wynikających z niewiedzy i nienawiści.

Cel Zmiana nienawiści w zrozumienie, współczucie i akceptację

Linki zewnętrzne

Przypisy

*Powyższy artykuł pochodzi z Polskiej Wikipedii z dn. 15.12.2009. W tym, że autorem tego wpisu w Wikipedii w całości jestem ja.

Na początek przybliżę czytelnikom postać tej cudownej dziewczyny.

Romaine Patterson była najbliższą przyjaciółką Matthew Shepard’a. Wieczorem 8 października 1998 roku, 20-letnia wówczas Romaine otrzymała telefon z informacją, że jej przyjaciel został przywiązany do płotu poza Laramie, a następnie dotkliwie pobity.

Po śmierci Matthew, stanęła ona twarzą w twarz z manifestacją homofobów, kierowaną przez ultrakonserwatywnego baptystycznego pastora Freda Phelps’a, który wraz ze swoją bandą zakłócał pogrzeb Matthew wznosząc homofobiczne okrzyki. Na ich transparentach widniały napisy „God hates fags” – tłum. „Bóg nienawidzi pedałów”, „AIDS cures fags” – tłum. „AIDS lekarstwem dla pedałów” czy wreszcie „Matt in hell” – tłum. „Matt (zdrobnienie od Matthew) jest w piekle”.

Kiedy na początku kwietnia 1999 roku miał ruszyć proces morderców Matthew, pojawiła się pogłoska, że  Fred Phelps planuje manifestację przed bramą sądu z zamiarem głoszenia nienawistnych haseł kierowanych pod adresem Matthew oraz mniejszości seksualnych. Wtedy Romaine Patterson wpadła na pomysł utworzenia pokojowej kontrmanifestacji. Wraz ze swoimi przyjaciółmi powołała Akcję Aniołów (ang. Angel Action) w celu głoszenia przesłania pokoju, miłości i współczucia w czasie, gdy wszyscy wokół byli skoncentrowani na nienawiści. Kontrmanifestantami byli młodzi ludzie przebrani w stroje aniołów z gigantycznymi skrzydłami skonstruowanymi tak, że stając jeden obok drugiego tworzyli żywy parawan.

Angel Action - Zdjęcie z witruny internetowej Romaine Patterson

Angel Action - zdjęcie ze strony internetowej Romaine Patterson http://www.eatromaine.com

Fred Phelps pojawił się w Laramie wraz z kilkunastoma innymi pikietującymi przed budynkiem sądu z transparentami „God hates fags”, ale szybko został wyciszony, gdy pod kierownictwem Romaine Aniołowie pojawili się pod gmachem sądu i otoczyli manifestantów Phelps’a. W ten oto sposób uwaga mieszkańców Laramie została odwrócona od pełnej nienawiści manifestacji pastora Phelps’a.

Akcja Aniołow została pokazana na filmach „The Matthew Shepard Story” oraz „The Laramie Project”.

Akcja aniołów wzbudziła takie zainteresowanie, że zaczęły napływać do Romaine wnioski o instrukcje wykonania identycznego stroju na potrzeby innych manifestacji.  Instrukcja wraz z rysunkiem technicznym wykonania stroju dostępna jest na oficjalnej stronie Romaine Patterson. Kliknij tutaj aby obejrzeć (PDF).

Więcej zdjęć z Akcji Aniołów znajdziecie na Oficjalnej Stronie Romaine Patterson.

Kiedy już wiecie kim jest i jaką rolę odegrała Romaine Patterson, mogę się pochwalić, że Romaine pozytywnie przyjęła mój pomysł zaprezentowania polakom historii Matthew Shepard’a do tego stopnia, że pozwoliła mi na wykorzystanie wybranych materiałów z jej witryny internetowej. Poinformowała mnie również, że wyraża ona wstępnie zgodę na poparcie akcji nacisku na polskie stacje telewizyjne, by te wyemitowały w godzinach największej oglądalności filmy o Matthew – „The Laramie Project” oraz „The Matthiew Shepard Story”.

Oto treść jej maila:

Hello Tomek,
Yes, you may use any text from my website. I am happy to grant you that permission. Thank you for all the work you are doing in in Poland. I will try to write up a couple of letters for the tv stations as well.
sincerely,
Romaine

You are a beautiful girl Romaine! Thank you sincerely!
Tomek

E-mail do stacji TVN

W dniu dzisiejszym wysłałem maila do Działu Kontaktu z Widzami stacji telewizyjnej TVN z następującym zapytaniem:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o odpowiedź – czy widzowie mogą się do Państwa zwracać z prośbą o emisję konkretnego filmu?

Chciałbym zwrócić się do Państwa z taką właśnie prośbą, a wynika ona z tego, że film o którego emisję chciałbym poprosić należy do gatunku, który często gości na antenie TVN.

Konkretnie chodzi mi o film pt. „The Matthew Shepard Story”. Jest to amerykański dramat obyczajowy oparty na faktach. Swoją drogą – jestem w kontakcie z bratem bohatera filmu – panem Loganem Shepardem, którego poinformowałem go o swoich staraniach mających na celu zaprezentowanie w Polsce historii jego brata – Matthew Sheparda.

Jego historia – mało znana w Polsce wywołała ogromny wstrząs w Stanach Zjednoczonych oraz poza jego granicami.

O skali poruszenia tragedią Matthew świadczy fakt, iż do tej pory powstała jedna sztuka teatralna, cztery filmy, 29 piosenek (w tym autorstwa Eltohna Johna), masę witryn internetowych, a 28 października br. prezydent USA Barack Obama podpisał Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act. Więcej na ten temat w angielskiej Wikipedii pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_Matthew_Shepard
oraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Shepard_Act

W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na postawione na wstępie pytanie.

Z poważaniem
[…]

Obecnie czekam na odpowiedź  na powyższy mail. Jak tylko dostanę odpowiedź, to niezwłocznie ją opublikuję.

Matthew Wayne Shepard (ur. 1 grudnia 1976 roku w Casper, Wyoming, zm. 12 października 1998 roku w Fort Collins, Kolorado) – amerykański student Uniwersytetu Wyoming skatowany na śmierć w wieku 21 lat. Śledztwo prowadzone przez policję wykazało, że jedynym motywem zabójstwa była nienawiść do homoseksualistów

Biografia

Był synem Judy i Dennisa Shepard. Po ukończeniu nauki w Dean Morgan Junior High w Casper spędził dwa lata w Szwajcarii, kontynuując naukę w The American School in Switzerland, podróżując z rodzicami po Europie i ucząc się języków obcych. Po powrocie do Ameryki uczył się w Catawba College i Casper College. Z rodzinnego domu wyniósł wychowanie chrześcijańskie – był członkiem i ministrantem Kościoła Episkopalnego św. Marka w Casper. Grał w amatorskim teatrze Casper College i Stage III Theater. Uprawiał pływanie, piłkę nożną, biegi, narciarstwo i trekking.

Rozpoczął studia na Uniwersytecie Wyoming w Laramie wybierając wydział politologii i stosunków międzynarodowych. Był aktywny politycznie i społecznie – jako przedstawiciel studentów został wybrany do Rady Ochrony Środowiska stanu Wyoming.

Śmierć

Matthew Sheparda wywabili z baru przy uniwersyteckim kampusie, krótko po północy 7 października 1998 roku, 22-letni Aaron McKinney i 21-letni Arthur Henderson. Obaj umówili się na spotkanie, mówiąc Matthew, że są gejami. Został uprowadzony i wywieziony w odludne tereny Sherman Hills na wschód od miasta. Tam, po przywiązaniu do ogrodzenia, był bity i torturowany. Oprawcy pozostawili go na ogrodzeniu związanego, by umarł. Nocą temperatura w okolicy spadła do blisko zera stopni.

18 godzin od uprowadzenia Sheparda znalazł przypadkowo przejeżdżający rowerzysta, który początkowo wziął go za stracha na wróble. Gdy przewożono go do szpitala żył, choć był nieprzytomny. Zmarł cztery dni później w szpitalu o 12:53 nie odzyskawszy przytomności. Przyczyną zgonu były obrażenia mózgu, które upośledziły podstawowe funkcje życiowe. Pęknięcie czaszki sięgało od tyłu głowy aż przed prawe ucho. Na twarzy i głowie doliczono się dwunastu ran, których lekarze nie podjęli się operować.

Obydwaj oprawcy byli związani ruchem religijnym lokalnego pastora, który prowadził aktywną agitację antygejowską. W sądzie tłumaczyli swoje postępowanie tym, że według nich Bóg nienawidzi pedałów i że są oni skazani na wieczne potępienie. Sąd skazał ich na kary dożywotniego więzienia.

Memoria