Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘mowa sądowa’

Jutro wigilia Bożego Narodzenia. Dzień przebaczenia i o przebaczeniu będzie ten wpis. Przebaczeniu, którego „cicho” udzielił mordercom swojego syna, ojciec Matthew – Pan Dennis Shepard. Choć w mowie sądowej Pan Dennis Shepard wyraźnie powiedział, że nigdy nie wybaczy mordercom swojego syna, to faktycznie darując życie jednemu z nich, któremu groziła kara śmierci dokonał aktu przebaczenia. Pan Dennis Shepard pięknie mówił przy tym o potrzebie rozpoczęcia procesu gojenia ran.

Poniżej publikuję fragment wspomnianej mowy sądowej wygłoszonego przed sądem na procesie morderców Matthew przez Pana Dennisa Shepard’a. Jest to moje, nieudolne tłumaczenie, dlatego umieszczam również wersję oryginalną. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podesłał prawidłowe tłumaczenie poniższego tekstu.

Tłumaczenie:

Panie McKinnley, jeden ostatni komentarz zanim usiądę, a to dlatego, że stoję teraz przed wami. W żadnym momencie odkąd Matt zawisł na płocie a nastepnie został przewieziony do szpitala, Judy i ja przeanalizowaliśmy swoje wypowiedzi na temat naszych przekonań dotyczących kary śmierci.  Sądzimy, że byłby to bezprawny nacisk na ławę przysięgłych.  Judy była naciskana przez niektóre środowiska prawicowe jako przeciwne karze śmierci.  Stwierdzenie, że Matt również był przeciwny karze śmierci. Oba te stwierdzenia są nieprawdziwe.  Matt uważał, że nie istnieją incydenty i przestępstwa uzasadniające stosowanie kary śmierci. Na przykład gdy on i ja rozmawialiśmy na temat okropnej śmierci Jamesa Byrda, Jr z miasta Jasper w stanie Texas. Według jego opinii kara śmierci powinna mieć miejsce i nie należy szczędzić wydatków w celu  doprowadzenia sprawców  tego zabójstwa przed wymiar sprawiedliwości. Nie wiedzieliśmy, że będziemy musieli udzielić takiej samej odpowiedzi w przypadku Matt’a. Ja tez wierzę w karę śmierci. Nie pragnąłbym niczego innego niż zobaczyć twoją śmierć Panie McKinnley. Jednak czas rozpocząć proces gojenia. O łaskę dla kogoś, kto nie chciał żadnego miłosierdzia. Aby wykorzystać to jako pierwszy krok w moim zakończeniu rozpoczy po utracie Matt’a. Panie McKinnley, nie robie tego ze względu na swoją rodzinę. Na pewno nie robie tego ze względu na rażącą i niepotrzebną presję prowadzone przez wspólnotę religijną (mowa o odbywających się w tym czasie przed sądem protestach przedstawicieli ultrakonserwatywnej grupy religijnej Westboro Baptist Church pod przywództwem kontrowersyjnego pastora Fred’a  Phelps’a – przyp.). Jeśli już, to twardo rozwiązać widząc ciebie martwego. Jestem gotowy dać Panu życie tak trudne jest to dla mnie zrobić dla Matthew. Za każdym razem, kiedy będziesz świętować Boże Narodzenie, urodziny lub czwartego lipca, pamiętaj, że Matt ich nie będzie obchodził. Za każdym razem, kiedy obudzisz się w celi, pamiętaj,  ze miałeś możliwość przerwania swojego działania tej nocy. Za każdym razem, kiedy zobaczysz swojego towarzysza w celi, pamiętaj, że miałeś wybór, a teraz żyj z tym wyborem.  Ukradłeś mi cos bardzo cennego i nigdy nie wybaczę  ci tego. Panie McKinnley, daję ci życie ku pamięci tego, który już nie żyje. Możesz żyć długo i możesz za nie codziennie dziękować Matthew.

Tekst oryginalny:

Mr. McKinney, one final comment before I sit, and this is the reason that I stand before you now. At no time since Matt was found at the fence and taken to the hospital have Judy and I made any statements about our beliefs concerning the death penalty. We felt that that would be an undue influence on any prospective juror. Judy has been quoted by some right-wing groups as being against the death penalty. It has been stated that Matt was against the death penalty. Both of these statements are wrong. We have held family discussions and talked about the death penalty. Matt believed that there were incidents and crimes that justified the death penalty. For example, he and I discussed the horrible death of James Byrd, Jr. in Jasper, Texas. It was his
opinion that the death penalty should be sought and that no expense should be spared to bring those responsible for this murder to justice. Little did we know that the same response would come about involving Matt. I, too, believe in the death penalty. I would like nothing better than to see you die, Mr. McKinney. However, this is the time to begin the healing process. To show mercy to someone who refused to show any mercy. To use this as the first step in my own closure about losing Matt. Mr. McKinney, I am not doing this because of your family. I am definitely not doing this because of the crass and unwarranted pressures put on by the religious community. If anything, that hardens my resolve to see you die. Mr. McKinney, I’m going to grant you life, as hard as that is for me to do, because of Matthew. Every time you celebrate Christmas, a birthday, or the Fourth of July, remember that Matt isn’t. Every time that you wake up in that prison cell, remember that you had the opportunity and the ability to stop your actions that night. Every time that you see your cell mate, remember that you had a choice, and now you are living that choice. You robbed me of something very precious, and I will never forgive you for that. Mr. McKinney, I give you life in the memory of one who no longer lives. May you have a long life, and may you thank Matthew every day for it.
Your honor, members of the jury, Mr. Rerucha, thank you.

Źródło: http://www.flameout.org/flameout/matthew/closingspeech.html

Reklamy

Read Full Post »